Korttidslån av hjelpemidler fra kommune, og varig lån fra NAV Hjelpemiddelsentralen er gratis.