Det beste er alltid å forebygge. 

Å forebygge ytterligere tap av funksjon, kan gi helsegevinst. Bruk av hjelpemidler påvirke aktivitetsutførelse på flere plan. Funksjonsnivå kan bli dårligere med bruk av kompenserende hjelpemidler. Vi ønsker å veilede deg til riktig instans slik at du mestre hverdagen din selvstendig.

Noen alternativ er:
•    Ergoterapi
•    Fysioterapi
•    Hverdagsrehabilitering
•    Syn/hørsel
•    Hukommelsesteamet
•    Frisklivsentralen
•    Seniorhelse
•    Ernæring