Om du får tildelt tjenester, vil du få hjelp fra den sonen som er i det området hvor du bor.

Her kan du lese mer om de ulike hjemmetjenestesonene: