• Pasienter med behov for tidsbegrenset, tverrfaglig og målrettet behandling. 
  • Pasienter som har behov for tverrfaglige kartlegging. 
  • Pasienter er hjemmeboende og er i fare for innleggelser/reinnleggelser i institusjon. 
  • Pasienter som er hjemmeboende og har hatt endring i funksjonsnivå (somatisk)