• Det må være forsvarlig at pasienten følges opp av ordinær hjemmetjeneste utenom Virtuell helseavdelings arbeidstid. 
  • Det er forsvarlig at pasienten kan bo og behandles trygt i hjemmet. 
  • Pasienter som med fordel bør motta den tverrfaglig oppfølging i hjemmet. 

 

Eksklusjonskriterier 

  • Barn under 18 år 
  • Saker hvor rus og psykiatri er henvisningsårsak.