Mandag 08:30 - 15:00

  • Helsesykepleier Steinar Fredriksen, tlf: 917 81 731
  • Psykisk helserådgiver Ingrid Alice Sundset 

Misvær skole finner du her.