Skolehelsetjenesten på videregående skole består av helsesykepleiere og psykisk helserådgiver. Elevene kan kontakte helsesykepleier via åpen dør, timelapp på døra, telefon eller sms. 

Helsesykepleier kan tilby helseopplysning og råd/veiledning om for eksempel: 

  • Psykisk helse, bekymringer, ensomhet, mobbing 
  • Fysisk helse 
  • Seksualitet og prevensjon 
  • Familieproblemer 
  • Ernæring 
  • Søvn 
  • Rus 

De fleste elevene som begynner i vg1 får tilbud om en kartleggingsundersøkelse i forhold til helse og trivsel. Helsesykepleier bidrar også i skolenes undervisning om psykisk helse. Undervisning om psykologisk førstehjelp tilbys elever i vg2. På vg3 samarbeider helsesykepleier med politiets U18 om et undervisningsopplegg om trygg russetid og hvordan ta vare på egen helse under russefeiringen. De tilbyr også, i samarbeid med kommunens helsekontor, meningittvaksinering av avgangselever.  

Psykisk helserådgiver og helsesykepleieren samarbeider tett. Psykisk helserådgiver jobber med elever som har behov for et utvidet psykisk helsetilbud og henvising skjer i hovedsak via helsesykepleier.