I videregående skole jobber helsesykepleiere og psykisk helserådgivere. Elevene kan kontakte helsesykepleier via åpen dør, timelapp på døra, telefon eller sms. Helsesykepleier tilbyr samtaler og veiledning om fysisk og psykisk helse, seksualitet og prevensjon.

Psykisk helserådgiver og helsesykepleier samarbeider tett. Psykisk helserådgiver jobber med elever som har behov for et utvidet psykisk helsetilbud og henvising skjer i hovedsak via helsesykepleier.

 Skolehelsetjenesten bidrar i skolens undervisning pm psykisk helse, blant annet med psykologisk førstehjelp som tilbys elever i 2. året på videregående skole. På vg3 samarbeider helsesykepleier med politiets forebyggende team om et undervisningsopplegg som omhandler trygg russetid og hvordan ta vare på egen helse under russefeiringen.

Helsesykepleier tilbyr meningittvaksinering av avgangselever i samarbeid med kommunens helsekontor.