Alle elever blir veid og målt på 1. trinn, 3. trinn, 8. trinn . I tillegg gjøres målrettede målinger ved behov. Vekt- og høydemålinger gir viktig informasjon om elevenes utvikling, vekt og helse, og er nødvendig for å avdekke uheldig vektutvikling.

Måling ved skolestart gjør det mulig å følge utviklingen fra småbarnsalder. Måling på 3. trinn er et gunstig tidspunkt for å avdekke tidlige tegn på puberteten og bryte eventuelle usunne levevaner hos barna. På 8. trinn gir måling mulighet for individuelle samtaler om hvordan puberteten påvirker kroppen. Veiing og måling utover dette gjøres på forespørsel fra barna, ungdommen eller foreldrene selv.

Dere vil få informasjon om vekt- og høydemålingen i forkant av målingen, og informasjonen skal inneholde opplysninger om bakgrunn og hensikt med målingene og eventuell oppfølging. Barn er ulike og det er derfor viktig at barn følger sin kurve på prosentilskjema. Foresatte er kun med på veiing og måling av barnet på skolestartundersøkelsen.