Skolehelsetjenesten tilbyr vaksinering til alle barn bosatt i Norge i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet. Elevene får tilbud om vaksinering på skolen:

7–8 år (2. trinn)
Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).

11–12 år (6. trinn)
Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).

12–13 år (7. trinn)
Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minimum seks måneders mellomrom. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn.

15–16 år (10. trinn)
Barnet får en oppfriskningsdose av firekomponentsvaksinen mot  difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).