Skolehelsetjenesten tilbyr vaksinering til alle barn bosatt i Norge i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet. Elevene får tilbud om vaksinering på skolen når de er:

7–8 år (2. trinn)
Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

11–12 år (6. trinn)
Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), som gis med ett sprøytestikk.

12–13 år (7. trinn)
Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn.

15–16 år (10. trinn)
Barnet får en oppfriskningsdose av firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.