Sorggruppe er et tilbud til de som har mistet noen de er glad i.

Vi har barnegruppe (6-12 år) og ungdomsgruppe (12-18 år).

Gruppene møtes to timer annenhver uke. Gruppene ledes av helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten.

Det finnes også sorggrupper for voksne. Voksengruppene er etablert i nært samarbeid med Leve Nordland og Menighetene i Bodø kommune.

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med: