Legen, med sin medisinske bakgrunn, er en sentral aktør i skolehelsetjenesten, for at tjenesten skal kunne ivareta et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Skolelegens sin rolle er:

  • gjennomføre somatisk undersøkelse i skolestartundersøkelsen, se anbefalingen Skolestartundersøkelsen
  • bidra i det tverrfaglige arbeidet  i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut og øvrige ansatte

Skolelegens oppgaver er  avgrenses mot fastlegen, som har det overordnede ansvaret for diagnostisering og behandling av det enkelte barn eller ungdom, se anbefalingen Fastlegen.