Skolehelsetjenesten tilbyr samtalegrupper for barn og ungdom med to hjem. Gruppetilbudet går over 6 ganger i skoletiden.

Gruppene gir barn og unge mulighet til å snakke med andre barn som opplever det samme. Det kan gjøre barna bedre rustet til å møte utfordringer de møter i hverdagen. Evalueringen viser at barna som deltar mestrer bedre å sette ord på det de opplever som vanskelig.  Tilbudet er et forebyggende tiltak. Gruppen består av ca 6-8 barn.

Pis

 Ta kontakt med helsesykepleier på din skole om du ønsker mere info om tilbudet.