Skolehelsetjenesten tilbyr samtalegrupper for barn og ungdom med to hjem. Mer enn 20 000 barn og unge opplever hvert år at mamma og pappa går fra hverandre dvs hvert tredje barn som vokser opp. Disse barna har ikke nødvendigvis større problemer enn andre barn, men vi vet at noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolig med at mamma og pappa ikke bor sammen. Gruppetilbudet går over 6 ganger.

Gruppene gir barn og unge mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre barn som også opplever det samme, og med andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringer de møter i hverdagen. Evalueringen viser at barna som deltar i disse gruppene evner til å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidler sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter den nye hverdagen på en mere positiv måte. Samtaletilbudet er et forebyggende tiltak. Gruppen består av ca 6-8 barn. Det er to voksne som leder gruppen. Ta kontakt med helsesykepleier på din skole om du ønsker mere info om tilbudet.