Vi vet at barn og unge som lærer god følelse håndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner. Psykologisk er en metode som hjelper barn og unge til å kjenne igjen, sortere og sette ord på tanker og følelser.

Skolehelsetjenesten gir undervisning i psykologisk førstehjelp, til alle elever som går i 5, 8 og 2 klasse i vgs. Psykologisk førstehjelp er basert på prinsipper fra kognitiv terapi. I undervisningen hjelper vi barn og unge med kunnskap om tanker, følelser og handlinger, og hvordan man kan støtte seg selv og be om hjelp når man har det vanskelig. Hensikten er å stimulere barn og unges tanke og følelsesbevissthet sånn at de kan takle sine små og store utfordringer på en god og hensiktsmessig måte.