Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte. Tjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.
Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal tjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at vi i skolehelsetjenesten vil snakke med alle om vold og rusmiddelbruk. Skolehelsetjenesten deltar på foreldremøter og i undervisning for å informere om hvor skolehelsetjenesten er, åpningstider og hva skolehelsetjenesten kan tilby. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig team på alle skolene.

Hos oss kan du spørre og snakke om det du lurer på. Vi vet at det ofte hjelper å prate med en trygg fagperson som har taushetsplikt om du går å bekymrer deg for noe. Man kan også ta kontakt om man har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Dette er noen eksempler på hva du kan snakke med skolehelsetjenesten om:

 • kropp og helse
 • pubertet
 • kjærlighet
 • seksuell helse
 • kjønnsidentitet
 • vennskap
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker
 • følelser, og bekymringer
 • vold og overgrep
 • søvn
 • rus
 • mobbing
 • kosthold

Noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, fysioterapeut eller psykolog. Har du kontakt med skolehelsetjenesten , kan det være lurt å få bekreftelse på at du har vært hos ham eller henne, slik at du ikke får ugyldig fravær. For å finne ut når helsesykepleier er på skolen, spør læreren din eller gå til skolens nettsider for mer informasjon. Du finner også informasjon på døren til  helsesykepleier. 

HELSEPERSONELL HAR TAUSHETSPLIKT

Ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om.

Når du er 12 år
Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om.
Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Når du er 16 år
Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at duhar sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke. Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.