Hfu er et gratis tilbud for ungdom fra 13 til og med 24 år. Åpningstiden er hver tirsdag mellom kl.16.00-19.00.

Her kan du få råd og veiledning angående fysisk, psykisk og seksuell helse, prevensjonsveiledning og testing for seksuelt overførbare infeksjoner. På Hfu jobber helsesykepleier, jordmor, psykomotorisk fysioterapeut, lege og psykisk helserådgiver. 

Vi har selvtesting av klamydia i åpningstiden. 

Du kan komme på drop in eller bestille time på tlf 416 53 369.

Adresse: Sjøgata 15, 8006 Bodø
 

Følg oss på Facebook og Snapchat "HFU Bodø".

OBS:  HFU har sommerstengt 23. og 30. juli.

Åpningstid: Tirsdager kl 16:00 - 19:00