Skolehelsetjenesten tilbyr foreldrestøttende kurs for foreldre/foresatte i barne- og ungdomsskole.

Tuning into kids og Tuning into teens.

Ta kontakt med helsesykepleier på din skole om du ønsker mere informasjon om tilbudet.