Alle elever på 8. trinn på ungdomsskolen får tilbud om helsesamtale med helsesykepleier. Helsesykepleier vil snakke med ungdommen om det de selv ønsker å ta opp.