Elevene får tilbud om vaksine mot Humant papillomavirus. Vaksinen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom.

Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn. 

Barnevaksinasjonsprogrammet