Det gjennomføres helsedag med helsesykepleier, fysioterapeut og lærer. Tema er pubertet, psykisk og fysisk helse og trivsel hjemme og på skolen.

Informasjonsvideo: Newton - pubertet 1. Hvordan starter puberteten?

Tilbud om MMR vaksine 6. trinn. (Meslinger, kusma og røde hunder.)

Barnevaksinasjonsprogrammet