Helsedag gjennomføres på 3. trinn med helsesykepleier, fysioterapeut og lærer. Tema er fysisk og psykisk helse, hygiene, vennskap og klassemiljø. 

Elevene vil også bli målt og veid.