I løpet av 1. skoleår, vil skolehelsetjenesten tilby helsesamtale med helsesykepleier og legeundersøkelse av barnet. Skolestartundersøkelsen gjennomføres på skolen. Barnet må følges av en eller begge foresatte.

Skolestartundersøkelse