Kartlegging av vaksinestatus hos barn

Migrasjonshelsetjenesten kartlegger vaksinestatus til barn og ungdommer som blir bosatt i Bodø kommune og koordinerer ettervaksinering ved behov.

Massevaksinering ved Bodø voksenopplæring

For voksne flyktninger avholder migrasjonshelsetjenesten regelmessige massevaksineringer av voksne ved Bodø voksenopplæringen. Vaksiner mot Covid-19, MMR og difteri, stivkrampe, kikhoste og polio er gratis for flyktninger i introduksjonsprogrammet.