Migrasjonshelsetjenesten tilbyr undervisning i grupper på skoler og voksenopplæringen. Temaer omfatter blant annet:

  • pubertet og hygiene,
  • seksualitet og prevensjon,
  • førstehjelp,
  • sykdomsforståelse og helsefremming, og
  • introduksjon til det norske helsevesenet.

Skoler oppfordres til å ta kontakt med migrasjonshelsetjenesten for å avtale undervisning i mottaksklasser.