Migrasjonshelsetjenesten er en gratis tjeneste for asylsøkere og nybosatte flyktninger i Bodø kommune. Følgende lover, forskrifter og retningslinjer regulerer arbeidet for migrasjonshelsetjenesten: