Tjenesten kan motta elektroniske journaler sendt over Norsk Helsenett.

Tjenesteadresse: Migrasjonshelse