Migrasjonshelsetjenesten i Bodø kommune server tre mottak: Tverlandet mottak og Saltstraumen akuttinkvartering og Bodø akuttinnkvartering (Bodøsjøen).

> Kontakt asylmottak direkte