Migrasjonshelsetjenesten gjennomfører helsekartlegging hos nybosatte flyktninger i Bodø.

Helsesamtalen har som mål å avdekke behov for oppfølging omkring fysisk og psykisk helse. Dette omfatter blant annet:

  • lovpålagt tuberkulosekontroll,
  • vaksinestatus,
  • akutt behov for medisiner,
  • behov for spesialisthelsetjenester, og
  • tilrettelegging.

Nybosatte flyktninger får også tilbud om oppfølgingssamtale minst tre måneder etter bosetting.