Asylsøkere får tilbud om helsekartlegging hos migrasjonssykepleier i samarbeid med aktuelt mottak. Helsekartleggingen omfatter:

  • lovpålagt screening for tuberkulose
  • kartlegging av behov for medisinsk hjelp/legemidler/legetilsyn
  • kartlegging av behov for tilrettelegging ved bosetting

Vi undersøker også for andre smittsomme sykdommer, som for eksempel HIV, hepatitt og MRSA på indikasjon.