Merete Nydal Sletteng
+47 47 60 60 22
​​​​​​​merete.nydal.sletteng@bodo.kommune.no 

Foreldreveileder i migrasjonshelsetjenesten har individuell og gruppevis oppfølging av flyktningforeldre. Foreldreveileder er sertifisert for å lede kurs innen:

  • ICDP (International Child Development Programme),
  • EXIT (Expressive Arts in Transition),
  • COS (Circle of Security),
  • NBO (Newborn Behaviour Observation), og
  • PYC (Parenting Young Children)

Formålet er å styrke foreldres evne til å vareta barn i nye omgivelser og belastende situasjoner.

Foreldreveileder tilbyr hjemmebesøk og samtaler hos nybosatte som ønsker ekstra oppfølging og veiledning omkring foreldrerollen.