Migrasjonshelsetjenesten holder forelesninger om tjenesten og fagfeltet til samarbeidspartnere, eventuelt andre på forespørsel.