Linda-Karine Fagerheim
+47 48 05 93 39
linda-karine.fagerheim@bodo.kommune.no

Barnekoordinator i migrasjonshelsetjenesten kan bistå flyktningfamilier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester over tid, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.

Barnekoordinator tilbyr blant annet:

  • Kartlegging av familiens situasjon og koordineringsbehov. 
  • Praktisk bistand og oppfølging.
  • Veiledning og støtte til familien, herunder gjeldende rettigheter, plikter og muligheter.