Du kan bruke tjenestene på Helsenorge på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikten over deres helseopplysninger.
Man må være over 16 år for å kunne gi fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre. Den som mottar fullmakten, må være over 18 år.

 

Vi har laget en veiledning til deg med blant annet lenker til skjema for fullmakt til tjenestene på helsenorge.no (PDF, 263KB)

Innhold

 • Fullmakt til å bruke tjenestene på Helsenorge
 • Fullmakt på vegne av andre på Helsenorge
  • Tjenesteområde 3: Digitale helsetjenester
  • Helsenorge på vegne av andre enn en selv
 • Ulike måter å gi fullmakt på
  • Logge inn på Helsenorge og gi fullmakt digitalt
  • Fullmakt via skjema
  • Fullmakt på vegne av personer med varig manglende samtykkekompetanse
  • Foreldreansvar
  • Hemmelig adresse