Fysioterapeuter har et selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Selv om det ikke lenger er nødvendig med henvisning, vil fysioterapeuten samarbeide med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.