Det må betales en egenandel for kommunal fysioterapibehandling og for deltakelse i behandlingsgrupper i regi av den kommunale fysioterapitjenesten i Bodø kommune.

Hvem skal betale egenandel?  

  • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.  

 

Hva skal du betale?

  • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Denne justeres årlig. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt. 
  • Fra 01.07.2024 er egenandelene slik
Egenandel fysioterapi og deltakelse i behandlingsgrupper
Type behandlingEgenandel kr
Undersøkelse første gang
192,-
Inntil 20 minutter behandling
139,-
  - Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter
43,-
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
136,-
   - Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter 
44,-
Veiledet trening, minst 30 minutter
29,-
Gruppebehandling 60 minutter
105,-

Hvis pasienter uteblir fra timen uten varsel, vil det bli avkrevet et gebyr på 100 kr.

Varsel må gis seinest klokken 12.00 siste virkedagen før timen. Gebyret tilfaller uavhengig om pasienten har opparbeidet frikort.

 

Hvem skal ikke betale egenandel?  

  • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem. 
  • Pasienter med godkjent yrkesskade.  

 

Hvordan skal egenandelen betales?  

  • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.  
  • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak for frikort (kr 3.165,- i 2024), skal du ikke betale egenandeler ut kalenderåret.  

For mer informasjon om fysioterapi og egenandel se HelseNorge.no.