Det er ventetid på fysioterapi. Fysioterapitjenesten vil sende deg et brev med informasjon om forventet ventetid. Vi gjør en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid i hvert enkelt tilfelle ut fra en politisk vedtatt prioriteringsnøkkel.

Hvis du har spørsmål om ventetid ber vi deg om å ta kontakt med fysioterapitjenesten.