Vi gir tilbud til personer som har behov for individuell oppfølging av fysioterapeut i eget hjem, på kommunale korttidsavdelinger, døgnbemannede boliger, sykehjem, dagsenter og i videregående skole.

Vi følger opp også personer som har sammensatte problemstillinger og behov for oppfølging fra flere av de kommunale helsetjenestene.

Vi gir i tillegg tilbud om behandling i grupper.

Oppfølgingen innebære kartlegging og funksjonsvurdering, og kan videre bestå av behandling, trening, lindrende tiltak, hjelpemiddelformidling, veiledning og rådgivning.