• At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
  • At du bidrar aktivt i behandlingen. Egeninnsats er viktig for å nå målet ditt.
  • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time