• Andakt
  • Diakonien
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Besøk av kor og korps
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole
  • Samarbeid med dagsenteret
  • Individuell aktivitetskalender

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med kontaktperson for sykehjemmet.