Vi har tilsynslege som er på sykehjemmet 1 dag i uken. 

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens, palliasjon og ernæring.

Vi har også dyktige hjelpepleiere og helsefagarbeidere med lang erfaring.