Tjenesten er gratis, men du må dekke dine egne utgifter til aktiviteter.

Du skal ikke belastes utgifter til fritidskontakt. 

Innvilget ledsagerbevis skal benyttes.
Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur -og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.