Kortet skal gi ledsager gratis adgang eller rabatt på en del kultur- og fritidsarrangementer, og enkelte buss, båt eller togreiser. Den med nedsatt funksjonsevne må kjøpe ordinær billett selv.

Hvem kan søke

  • Du som har varig funksjonsnedsettelse, fysisk eller psykisk
  • Du som har langvarig alvorlig psykisk lidelse
  • Det er ingen nedre aldersgrense.
  • Funksjonsnedsettelsen må være varig og i minimum 2 år.

Hva trenger du for å søke

Søk ledsagerbevis

Hvor kan man benytte seg av ledsagerbevis

Når ledsagerbeviset blir utstedt vil det følge med en oversikt over hvor ordningen gjelder i Bodø kommune.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende (1-3 uker). Servicetorget sender mail når beviset er klart for henting. 

Merknader

Det må søkes på nytt når vedtaket går ut på dato. Nytt portrettbilde må vedlegges søknaden.

Ledsagerbevis kan ikke benyttes av andre, ved misbruk av ordningen vil ledsagerbeviset kreves tilbake. For mer informasjon og veiledning kontakt servicetorget.

Les mer om å søke ledsagerbevis på nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) her.