Ledsager får gratis adgang eller rabatt på en del kultur- og fritidsarrangementer, og enkelte buss, båt eller togreiser. Den med nedsatt funksjonsevne må kjøpe ordinær billett selv.

Digitalt ledsagerbevis

Digitalt ledsagerbevis ble innført 19. februar 2024 i Bodø kommune. Dersom du får innvilget ledsagerbevis vil du motta vedtaksbrev i din digitale postkasse. Der vil det stå instruksjoner til hvordan du laster ned appen og kommer igang.

Det vil fortsatt være mulig å få et fysisk ledsagerbevis (plastkort) i tillegg til det digitale beviset. Husk å hake av for dette i søknaden.

Har du et fysisk kort fra før, men ønsker digitalt bevis, kan du sende en henvendelse til servicetorget@bodo.kommune.no Legg ved bilde av deg selv, slik at vi får lagt inn dette i registeret.

Hvem kan søke

  • Du som har varig funksjonsnedsettelse, fysisk eller psykisk
  • Du som har langvarig alvorlig psykisk lidelse
  • Det er ingen nedre aldersgrense.
  • Funksjonsnedsettelsen må være varig og i minimum 2 år.

Hva trenger du for å søke

Søk ledsagerbevis

Hvor kan man benytte seg av ledsagerbevis

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. Beviset gir ledsageren din gratis adgang, eller adgang til redusert pris, til steder og arrangementer.

Du som har funksjonsnedsettelser eier beviset, og betaler normalt vanlig billettpris.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende (1-3 uker).  Du vil motta svar i din digitale postkasse. Hvis du har bedt om fysisk ledsagerbevis vil du motta SMS og du må hente kortet i servicetorget.

Merknader

Det må søkes på nytt når vedtaket går ut på dato. Nytt bilde må vedlegges søknaden.

Ved misbruk av ordningen vil ledsagerbeviset kreves tilbake. For mer informasjon og veiledning kontakt servicetorget.

Les mer om å søke ledsagerbevis på nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) her.