• Du gir beskjed om du kan møte eller ikke til avtalt tid.
  • Ved gruppeaktivitet må du respektere gruppens møtekultur og regler.
  • Du søker om ledsagerbevis.
  • Du informerer om endringer som har betydning for vedtaket som endring av bostedsadresse og flytting ut fra byen.