Nytt foreldrestøtteprogram skal prøves ut i Bodø
 

Det overordnede målet er å fremme positiv utvikling hos barn og unge, forebygge psykisk uhelse og rusproblemer, gjennom å styrke foreldrene i foreldrerollen.
Alle skoler og barnehager i Bodø kommune, både private og kommunale, kan velge å bruke Foreldrekompasset i prosjektperioden som varer fram til sommeren 2024.

Foreldrestøtte defineres som en aktivitet som gir foreldre kunnskap om barns helse og utvikling, styrker foreldrenes nettverk og relasjonene mellom foreldrene.

  Foreldrekompasset_logo