Nytt foreldrestøtteprogram skal prøves ut i Bodø

Som et supplement til det kommunen tilbyr av foreldrestøtte gjennom familiesentrene og foreldreveiledning og ulike kurs skal et nytt foreldrestøtteprogram, Foreldrekompasset, prøves ut.