I Min helse får du tilgang på tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse. Du kan blant annet se din egenandeler og resepter, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort og melde bivirkninger. 

Flere tjenester er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge. Etter hvert kan du benytte flere tjenester på vegne av dine barn og de som har gitt deg fullmakt.

https://minhelse.helsenorge.no/