Formålet med fastlegeordningen er at personer bosatt i Norge skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og vil følge deg over tid.