75 55 50 00

Du er her:

Fastlegeordningen

articleimage

Fastlegeordningen er en bærebjelke i helsetilbudet. Her undersøker doktor Eliassen en liten kropp. Foto: Ingrid Bredesen Hangaas

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Helsekontoret er ansvarlig for administrasjon av fastlegeordningen i Bodø kommune.

Oppdatert informasjon om fastlegeordningen finner du her på HELFO sine sider (link til høyre)

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan finne og bytte fastlege selv på HELFO sin nettside (direktelink til høyre)

Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet kan du ringe Fastlegetelefonen på nr 810 59 500.
Hvis du ringer fra et annet fylke enn der du er bostedsregistrert, må du oppgi postnummeret i den kommunen hvor du er registrert. Ha ditt fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.

 • Plan for legetjenesten 2018-2021

  Den nye planen har et perspektiv på 4 år og har som mål å beskrive hva de kommunale legetjenestene utgjør, se på drivere som vil påvirke denne og beskrive konkrete forslag til tiltak som bør gjennomføres for å sikre en forsvarlig og god legetjeneste i planperioden.

 • Nå kan du sette deg på venteliste til ønsket fastlege

  Fra 28. november 2016 trer ny ordning i kraft som gjør at du kan sette deg opp på en venteliste dersom din ønskede fastlege ikke er ledig.

 • Logg inn på Min helse på helsenorge.no

  Logg inn på Min helse

  I Min helse kan du se dine egenandeler og resepter, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort og melde bivirkninger. Nå trenger du kun å logge inn én gang for å få tilgang til alle tjenestene på helsenorge.no, bortsett fra Mine vaksiner. Min helse er under utvikling og flere tjenester vil bli tilgjengelig her i tiden fremover.

 • Legekontorer og legesentre i Bodø kommune

  Her finner du oversikt over legekontor og legesenter i Bodø, med besøksadresse og kontaktinformasjon.