Personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.
Et D-nummer gir ikke rett til fastlege, foruten følgende personer med D-nummer: 

  • Asylsøkere
  • NATO-personell og deres familie

Er du i tvil om du har rett til fastlege, anbefaler vi deg å ringe Veiledning helsenorge.no på tlf. 23 32 70 00.