Legevakta er et døgnåpent legetilbud ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent.

Du må ringe 116117 før du oppsøker Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

Se mer informasjon på legevakta sin egen informasjonsnettside.