Det er en fordel å ha fastlege der du bo. Vi oppfordrer derfor alle som bor eller oppholder seg i Bodø kommune over lengre tid, om å bytte til en fastlege her. Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake sin tidligere fastlege.

Dersom du har et nødvendig behov for legeundersøkelse, og ikke har fastlege i kommunen kan Bodø legevakts dagsberedskap kontaktes på 116 117.

Studenter

Mange studenter har ikke fastlege på studiestedet. Som student i Bodø bør du skaffe deg fastlege i kommunen. Nord universitet tilbyr også gratis helsestasjonstjeneste for egne studenter.

Bodø legevakt

Legevaktas oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.

  • Telefon 116 117
    Åpen for henvendelser hele døgnet
  • Når liv og helse står på spill: ring medisinsk nødnummer 113
  • Besøksadresse: Plassmyrveien 11 (Bodø Spektrum)
  • For mer informasjon se legevaktas egen nettside

Overgrepsmottak

Legevakten i Bodø har et eget døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for overgrep. Tjenesten er gratis, og alle på legevakten har taushetsplikt.

Mottaket er et tilbud til alle innbyggere i: Bodø, Fauske, Sørfold, Røst, Værøy, Beiarn, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Gildeskål og Meløy.

Du kan kontakte mottaket direkte, via politi eller via Krisesenteret.