Tjenesten bytte fastlege finnes på helsenorge.no.

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer størrelsen på sin listelengde. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Oversikt over fastleger i Bodø og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege

Venteliste

Man også mulighet for å registrere seg på venteliste til en bestemt fastlege. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft på vanlig måte. Helfo sender ut brev om dette til dem som automatisk har får gjennomført fastlegebyttet.