ALIS = allmennlege i spesialisering

Rekruttering av fastleger i Nord-Norge.

Bodø kommune fikk høsten 2018 tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet ALIS-Nord - et pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i inntil 24 kommuner i Nord-Norge, 6 fra hvert helseforetaksområde. Bakgrunnen for prosjektet er økende rekrutteringssvikt i fastlegeordningen, spesielt etter innføring av samhandlingsreformen. Innføring av nye kompetansekrav for allmennleger fra 1. mars 2017, med endringer i forskriften fra 1. mars 2019, pålegger i tillegg kommunene nye oppgaver og økt ansvar for utdanningen av allmennleger.

Epost: ALIS-Nord@bodo.kommune.no

Her kan du lese mer om prosjektet: www.alis-nord.no

 


Ny felles hjemmeside for ALIS-kontorene

Den nye felles hjemmesiden for alle 6 regionale ALIS-kontor ble åpnet under den nasjonale ALIS-konferansen i Bergen 8. september 2022.

https://www.alis.no/

Her vi du finne oppdatert informasjon om spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin for ALIS/LIS3, individuelle veiledere og kommunale helseledere. Du vil også finne informasjon om aktuelle nasjonale og regionale kurs, nettverksmøter og andre relevante arrangementer.